• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przykłady sukcesów w biznesie.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w gigantyczne mierze wpływają koszty: wydajny koszt transportu i opcjonalny koszt transportu, innymi słowy koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów oraz ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku przewozu wymagającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one natomiast w przewozie kolejowym oraz samochodowym. Koszty efektywne dojrzewają wspólnie z odległością, lecz maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu przetestuj ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, czynników demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa przewóz morski, który obsługuje 70% ogólnoświatowej wymiany.

1. Zobacz więcej

2. Kliknij tutaj

3. Sprawdź teraz

4. Kliknij

5. Przejrzyj

Categories: Blog

Comments are closed.